Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Thông báo học bổng

Công Bố Danh Sách Dự Kiến Học Bổng Khuyến Khích Học Tập HKI 2022 - 2023

Công Bố Danh Sách Dự Kiến Học Bổng Khuyến Khích Học Tập HKI 2022 - 2023

Khoa công bố ds học bổng HKI 22-23, mọi thắc mắc liên hệ Bí Thư và Giáo Vụ khoa.

Thông báo về việc kê khai tài khoản nhận học bổng sinh viên vượt khó HKI  năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường HKII năm học 2020-2021

Thông báo về việc kê khai tài khoản nhận học bổng sinh viên vượt khó HKI năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường HKII năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng CTSV&TTGD thông báo về việc kê khai tài khoản nhận học bổng sinh viên vượt khó HKI (2020-2021), miễn giảm cho anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường HKII (2020-2021) như sau

Thông báo số 799/TB-DCT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thông báo số 799/TB-DCT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về điều kiện xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau ...