Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Giới thiệu tổng quát các ngành đào tạo

Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận trong...