Phòng thí nghiệm/ thực hành phục vụ cho các ngành thuộc khoa Du lịch & Ẩm thực hiện có các phòng, bao gồm: 9 phòng thực hành chuyên ngành, sảnh nghiệp vụ nhà hàng, 1 Văn phòng công ty HUFI TRAVEL, Trung tâm Thực hành mô phòng – khối ngành kinh tế (lầu 5 thư viện). 

Các phòng thì nghiệm/ thực hành phục vụ đào tạo của khoa Du lịch và Ẩm thực

Phòng thực hành nấu ăn

 

Phòng thực hành bánh & salad

 

Phòng dịch vụ nhà hàng

 

Phòng thực hành Buồng

 

Phòng thí nghiệm dinh dưỡng

 

Văn phòng công ty HUFI TRAVEL

 

Phòng thực hành mô phỏng – khối ngành kinh tế

 

(Đang cập nhật)