Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Hỏi - Đáp

Thời gian biểu của các tiết học trong ngày tại trường được quy định như thế nào

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 03:22:37 22-10-2020
Người hỏi: Tân sinh viên - Email: dungnv@cntp.edu.vn

Trả lời:

I. Quy định thời gian học lý thuyết trong ngày

Tiết

Buổi sáng

1

7h00 – 7h45

2

7h45 – 8h30

Giải lao

8h30 – 8h35

3

8h35 – 9h20

Giải lao

9h20 – 9h30

4

9h30 – 10h15

5

10h15 – 11h00

6

11h00 – 11h45

Tiết

Buổi chiều

7

12h30 – 13h15

8

13h15 – 14h00

Giải lao

14h00 – 14h05

9

14h05 – 14h50

Giải lao

14h50 – 15h00

10

15h00 – 15h45

11

15h45 – 16h30

12

16h30 – 17h15

Tiết

Buổi tối

13

18h00 – 18h45

14

18h45 – 19h30

Giải lao

19h30 – 19h45

15

19h45 – 20h30

16

20h30 – 21h15

2. Quy định thời gian học thực hành trong ngày

Tiết

Buổi sáng

1

7h00 – 7h45

2

7h45 – 8h30

Giải lao

8h30 – 8h35

3

8h35 – 9h20

Giải lao

9h20 – 9h30

4

9h30 – 10h15

5

10h15 – 11h00

6

11h00 – 11h45

Tiết

Buổi chiều

7

12h30 – 13h15

8

13h15 – 14h00

Giải lao

14h00 – 14h05

9

14h05 – 14h50

Giải lao

14h50 – 15h00

10

15h00 – 15h45

11

15h45 – 16h30

12

16h30 – 17h15

Tiết

Buổi tối

13

17h30 – 18h15

14

18h15 – 19h00

15

19h00 – 19h45

16

19h45 – 20h30

17

20h30 – 21h15

(03:22:37 22-10-2020)

[Q&A// Zoom] Lỗi hiển thị thông báo trên Zoom?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 03:55:08 17-07-2021
Người hỏi: - Email:

Trả lời:

=> Khắc phục:

- Lỗi Please wait the meeting host will let you in soon: Khi nhận được thông báo Please wait the meeting host will let you in soon tức bạn cần phải chờ đợi Host xét duyệt để được tham gia phòng học.

- Thông báo Please Wait for the Host to Start this Meeting / Webinar: Thông báo này hiển thị khi Host chưa tham gia vào phòng học, bạn cần phải chờ Host tham gia để bắt đầu buổi học.

- Thông báo This meeting is scheduled for…: Thời gian lên lịch tạo phòng học trên Zoom xảy ra vấn đề, bạn cần kiểm tra lại.

- Thông báo The Host has another meeting in progress: Host phòng học chưa tham gia nhưng các thành viên khác đã nhấn tham gia buổi học đó.

- Thông báo This meeting id is not valid: Lỗi này là lỗi ID phòng học nhập không chính xác.

- Thông báo incorrect meeting password please try again: Lỗi này hiển thị khi bạn nhập sai mật khẩu của phòng học.

(03:55:08 17-07-2021)

[Q&A// Zoom] Lỗi không mở được Zoom?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 03:53:29 17-07-2021
Người hỏi: - Email:

Trả lời:

=> Khắc phục:

Để khắc phục lỗi này rất đơn giản, chỉ cần bạn gỡ bản cài đặt cũ đi và cài lại bản mới là xong.

(03:53:29 17-07-2021)

[Q&A// Zoom] Lỗi Zoom không kết nối?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 03:52:14 17-07-2021
Người hỏi: - Email:

Trả lời:

=> Khắc phục:

Với lỗi này, bạn có thể xử lý theo 1 trong các hướng sau

+ Hãy đảm bảo bạn đang không sử dụng VPN(), thử xem bạn có đang truy cập vào được các trang web khác không.

+ Hãy chắc chắn rằng lớp học trực tuyến bạn đang cố tham gia không được bảo vệ bằng mật khẩu.

+ Hãy đảm bảo Zoom đã được cho phép trong phần mềm diệt virus hoặc tường lửa trên máy tính, bộ định tuyến hoặc modem của bạn.

(03:52:14 17-07-2021)

1 2 3 4 5 > >>

Câu hỏi thường gặp