Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Công đoàn khoa

Thông báo về việc khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020

Thông báo về việc khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020

Nhằm chào mừng 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021) và 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ban Nữ công - Ban chấp hành Công đoàn Trường thông báo đến các Tổ Công đoàn về việc khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm...

Thông báo chăm lo cho nữ công đoàn viên, người lao động mang thai, mới sinh con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4 ngày 27/4/2021

Thông báo chăm lo cho nữ công đoàn viên, người lao động mang thai, mới sinh con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4 ngày 27/4/2021

Nhằm chăm lo cho nữ công đoàn viên, người lao động mang thai, mới sinh con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4

Thông báo hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của công đoàn viên, người lao động. Nhằm kịp thời động viên, chăm lo cho công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch...

Thông báo hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27/4/2021

Thông báo hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày 27/4/2021

Nhằm hỗ trợ kịp thời “Túi an sinh” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đến CĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo khen thưởng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc năm học 2020 - 2021

Thông báo khen thưởng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc năm học 2020 - 2021

Nhằm khuyến khích và động viên các cháu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc năm học 2020 - 2021 là con của công đoàn viên, Người lao động thuộc trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt

Kế hoạch động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt

Đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; chăm lo, chia sẻ con đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; động viên, khen thưởng nhằm tạo động lực để con CNVC-LĐ phấn đấu và nỗ lực học tập đạt kết quả...

1 2 > >>