Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Hoạt động NCKH

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT TRONG SINH VIÊN KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC - HUFI

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT TRONG SINH VIÊN KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC - HUFI

Vào lúc 18 giờ, ngày 15/9/2022, tại hội trường C, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM, khoa Du lịch & Ẩm thực đã tổ chức khai mạc chuỗi chương trình học thuật dành cho sinh viên với chủ đề “Đồng hành cùng sinh viên nghiên cứu học
thuật”.

Thông Báo V/v Đăng Ký Tham Gia Đề Tài Khoa Học Và Công Nghệ Dành Cho Sinh Viên Năm Học 2022 - 2023

Thông Báo V/v Đăng Ký Tham Gia Đề Tài Khoa Học Và Công Nghệ Dành Cho Sinh Viên Năm Học 2022 - 2023

Căn cứ thông báo số 669/TB-DCT, ngày 12/8/2022 về việc đề xuất, xét duyệt, giao nhiệm vụ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm học 2022 - 2023 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào việc triển...

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN CỦA KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC – HUFI LẦN THỨ III – NĂM 2022

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN CỦA KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC – HUFI LẦN THỨ III – NĂM 2022

Hiện nay, du lịch ẩm thực đang là xu hướng phát triển du lịch hiệu quả trên thế giới. Trong thời kỳ hậu Covid-19, du lịch ẩm thực ở Việt Nam có những biến đổi để thích nghi cùng bối cảnh xã hội sau dịch bệnh. Thưởng thức ẩm thực vẫn là sở thích của...

TB đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ dành cho học viên, sinh viên năm học 2021 - 2022

TB đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ dành cho học viên, sinh viên năm học 2021 - 2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo kế hoạch "Đăng ký tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ dành cho học viên và sinh viên năm học 2021-2022" theo thông báo 131 và các biểu mẫu tham gia đính kèm.

1 2 3 4 5 > >>