Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Hội thảo khoa học

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT TRONG SINH VIÊN KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC - HUFI

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT TRONG SINH VIÊN KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC - HUFI

Vào lúc 18 giờ, ngày 15/9/2022, tại hội trường C, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM, khoa Du lịch & Ẩm thực đã tổ chức khai mạc chuỗi chương trình học thuật dành cho sinh viên với chủ đề “Đồng hành cùng sinh viên nghiên cứu học
thuật”.

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN CỦA KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC – HUFI LẦN THỨ III – NĂM 2022

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN CỦA KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC – HUFI LẦN THỨ III – NĂM 2022

Hiện nay, du lịch ẩm thực đang là xu hướng phát triển du lịch hiệu quả trên thế giới. Trong thời kỳ hậu Covid-19, du lịch ẩm thực ở Việt Nam có những biến đổi để thích nghi cùng bối cảnh xã hội sau dịch bệnh. Thưởng thức ẩm thực vẫn là sở thích của...

1 2 > >>