Hiện nay, tổng số viên chức của Khoa Du lịch và Ẩm thực là 45 người (39 giảng viên và 6 nhân viên). Trong đó, trình độ Tiến sĩ: 09, Nghiên cứu sinh: 03, Thạc sĩ: 30. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng với trình độ từ Thạc sĩ đến Tiến sĩ đến từ các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo uy tín trên cả nước.

Tập thể nữ giảng viên của khoa Du lịch và Ẩm thực

            Đội ngũ giảng viên của Khoa có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy, nhiều năm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Đội ngũ giảng viên đa phần là trẻ, năng động, có tinh thần học hỏi, giàu lòng nhiệt huyết và đam mê sáng tạo, có thành tích xuất sắc trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

Nhân sự của khoa Du lịch và Ẩm thực

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐỊA CHỈ EMAIL

GHI CHÚ

I

Bộ môn Khoa học Dinh dưỡng

1

 


Lê Phan Thùy Hạnh

 Thạc sĩ

hanhlpt@hufi.edu.vn

  Phó trưởng bộ môn

2

 

Nguyễn Văn Chung

Tiến sĩ

chungnv@hufi.edu.vn

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tiến sĩ

thaonguyen358@gmail.com

 

3

 


Nguyễn Thủy Hà

 Thạc sĩ

 hant@hufi.edu.vn

 

4

 


Trần Thị Minh Hà

Thạc sĩ

hattm@hufi.edu.vn

 

5

 


Hồ Thị Mỹ Hương

Thạc sĩ

huonghtm@hufi.edu.vn

 

6

 


Nguyễn Thị Thu Sang

 Thạc sĩ

 sangntt@hufi.edu.vn

 

II

Bộ môn Khoa học Ẩm thực

8

 


Đặng Thúy Mùi

Thạc sĩ

 dangthuymui@gmail.com

 Phó trưởng

 bộ môn

 


Trần Thị Thu Hương

Thạc sĩ

 huongttt@hufi.edu.vn

Phó khoa

9

 


Trần Thị Hồng Châu

Thạc sĩ

 chautth@hufi.edu.vn

 

10

 


Bùi Thị Phương Dung

Thạc sĩ

dungbtp@hufi.edu.vn

 

12

 


Trần Thị Phương Kiều

Thạc sĩ

 kieuttp@hufi.edu.vn

 

13

 

Đàm Thị Bích Phượng

 Thạc sĩ

 phuongdtb@hufi.edu.vn

 

14

 


Nguyễn Thị Minh Thôi

Thạc sĩ

 thointm@hufi.edu.vn

 

III

Bộ môn Lữ hành

15

 


Phạm Ngọc Dũng

Thạc sĩ

 dungpn@hufi.edu.vn

 Phó trưởng bộ môn

 

 

Đoàn Liêng Diễm

Tiến Sĩ

diemdl@hufi.edu.vn

 

 

 


Đặng Hữu Giang

Tiến sĩ

 giangdh@hufi.edu.vn

 

 

 

Đinh Thiện Phương

 Tiến sĩ

 phuongdt@hufi.edu.vn

 

16

 

Nguyễn Thị Thúy Duyên

 Thạc sĩ

 duyenntt@hufi.edu.vn

 

19

 


Hồ Thị Diệu Hiền

Thạc sĩ

 hienhtd@hufi.edu.vn

 

20

 

Phùng Anh Kiên

Thạc sĩ

kienpa@hufi.edu.vn

 

21

 


Đỗ Thu Nga

Thạc sĩ

 ngadt@hufi.edu.vn

 

23

 

Mai Hà Phương

Tiến sĩ

phuongdhvh07@gmail.com

 

24

 

Ngô Đình Tâm

 Thạc sĩ

 tamnd@hufi.edu.vn

 

25

 


Nguyễn Đình Tình

 Thạc sĩ

 tinhnd@hufi.edu.vn

 

IV

Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng

26

 

Thân Trọng Thụy

Tiến sĩ

thantrongthuysg@gmail.com

Trưởng

 bộ môn

 

 


Cao Xuân Thủy

 Tiến sĩ

  thuycx@hufi.edu.vn

Trưởng khoa 

 

 

Phạm Minh Luân

Tiến sĩ

phamminhluan1981@gmail.com

Phó khoa 

 

 


Nguyễn Phương Lan 

Tiến sĩ

lannp@hufi.edu.vn

 

27

 


Phạm Xuân An

 Thạc sĩ

 anpx@hufi.edu.vn

 

28

 


Phan Thị Cúc

 Thạc sĩ

 cucpt@hufi.edu.vn

 

29

 

Đỗ Ngọc Hảo

Thạc sĩ

dongochao2212@gmail.com

 

32

 


Phương Thị Ngọc Mai

 Thạc sĩ

 maiptngoc0902@hufi.edu.vn

 

33

 


Huỳnh Thị Bích Ngọc

Thạc sĩ 

ngochtb@hufi.edu.vn

 

34

 


Phạm Thị Duy Phương

 Thạc sĩ

 phuongptd@hufi.edu.vn

 

35

 


Phạm Thị Thắm

 Thạc sĩ

 thampt@hufi.edu.vn

 

36

 

Nguyễn Đức Thiên Thư

Thạc sĩ

nguyenducthienthu@yahoo.com

 

37

 

Trương Thanh Quỳnh Thư

Thạc sĩ

thuttq@hufi.edu.vn

 

39

 


Nguyễn Thị Thúy Vinh

Thạc sĩ

 vinhntt@hufi.edu.vn

 

V

Giáo vụ Khoa

40

 


Phạm Thị Hiền

 

hienpt@hufi.edu.vn

 

VI

Nhân viên phòng Thí nghiệm - Thực hành

41

 


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

 

 quynhntn@hufi.edu.vn

 

42

 

Hà Thị Ngọc Lynh

 

lynhhtn@hufi.edu.vn

 

43

Trần Thị Ngọc Linh

 

linh.ttnl208@gmail.com

 

44

Nguyễn Như Quỳnh

 

nhuquynh1989.hg@gmail.com

 

45

 

Bùi Mạnh Trường

 

truongbm@hufi.edu.vn