Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Các bộ môn

Giới thiệu Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng

Giới thiệu Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng

Bộ môn Khách sạn – Nhà hàng trực thuộc khoa Du lịch và Ẩm thực, trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh. Bộ môn phụ trách đào tạo hai ngành học thuộc khối ngành Du lịch – Khách sạn, được quy định trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình...

Giới thiệu Bộ môn Khoa học dinh dưỡng

Giới thiệu Bộ môn Khoa học dinh dưỡng

Để đáp ứng sự thiếu hụt và nhu cầu ngày càng tăng của xã hội Trường Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản-Bộ Công Thương cho phép tuyển sinh và đào tạo hệ chính quy từ năm 2016. Đây là một...

1 2 > >>