STT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Sinh viên thực hiện

GVHD

Tình trạng

1

Nghiên cứu sản xuất bột từ củ khoai mỡ tím

Trường

01/11/2018 đến 31/10/2020

- Nguyễn Hoàng Minh Hiếu

- Châu Ngọc Thanh Ngân

- Lê Cẩm Hà

- Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Thu Sang

Xin gia hạn

2

Nghiên cứu sản xuất bánh ăn kiêng từ trái sake

Trường

01/11/2018 đến 31/10/2020

- Phạm Hoàng Khánh Thi

- Nguyễn Hoàng Hà Anh

- Nguyễn Thị Tình

Nguyễn Thủy Hà

Xin gia hạn

3

Các yếu tố tác động đến ý định chọn du lịch Homestay: Nghiên cứu trường hợp Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Trường

01/08/2020 đến 01/02/2021

- Trương Bảo Ngọc

Ngô Đình Tâm

Đang tiến hành