Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Thông báo

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi/, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

CÔNG BỐ DS THAM GIA LỄ TỐT NGHIỆP VÀ PHỤ HUYNH THAM DỰ (CHÍNH THỨC)

CÔNG BỐ DS THAM GIA LỄ TỐT NGHIỆP VÀ PHỤ HUYNH THAM DỰ (CHÍNH THỨC)

Đây là danh sách chính thức cũng như số thứ tự lên nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo bình chọn ca khúc truyền thống về Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo bình chọn ca khúc truyền thống về Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 999/KH-DCT ngày 26 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc truyền thống về Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 15/3/2024, Ban tổ chức cuộc thi nhận được các tác phẩm...

Thông báo số 22/TB-DL&AT V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên  Khoa Du lịch và Ẩm thực đợt 1 năm 2024

Thông báo số 22/TB-DL&AT V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Du lịch và Ẩm thực đợt 1 năm 2024

- Sinh viên tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đăng ký theo link của Trường; Những sinh viên chưa kịp đăng ký theo link của Trường có thể đăng ký bổ sung theo link sau của Khoa;
- Các em sinh viên đạt loại giỏi đã tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cấp...

1 2 3 4 5 > >>