Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Khoa Du lịch và Ẩm thực

Thông báo

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo số 32/TB-DL&AT V/v triển khai học phần Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12DHNA

Thông báo số 32/TB-DL&AT V/v triển khai học phần Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12DHNA

Mục đích: Sinh viên ngành Khoa học Chế biến món ăn được tiếp cận thực tế để học tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng tay nghề, nghiệp vụ tại bộ phận Bếp ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 12DHNA đã đăng...

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi/, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

CÔNG BỐ DS THAM GIA LỄ TỐT NGHIỆP VÀ PHỤ HUYNH THAM DỰ (CHÍNH THỨC)

CÔNG BỐ DS THAM GIA LỄ TỐT NGHIỆP VÀ PHỤ HUYNH THAM DỰ (CHÍNH THỨC)

Đây là danh sách chính thức cũng như số thứ tự lên nhận bằng tốt nghiệp.

1 2 3 4 5 > >>