Bộ môn Lữ Hành được thành lập từ tháng 8 năm 2018, trực thuộc khoa Du lịch & Ẩm thực. Với đội ngũ giảng viên gồm 3 tiến sĩ, 8 thạc sĩ, bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo các hệ đại học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn.


Hình 1. Tập thể giảng viên bộ môn Lữ hành

Nhiệm vụ chính của bộ môn là đào tạo và quản lý các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Khối kiến thức cơ sở ngành gồm một số học phần sau: Tổng quan du lịch, Tâm lý khách du lịch, Văn bản ngành du lịch, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Văn hóa du lịch. Khối kiến thức ngành gồm một số học phần sau: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Tuyến điểm du lịch, Quản trị điểm đến, Du lịch sinh thái, Du lịch Mice, Du lịch biển đảo, Du lịch Tâm linh, Thiết kế và điều hành Tour, Địa lý du lịch Việt Nam, …


Hình 2. ThS. Phạm Ngọc Dũng, Phó Trưởng phụ trách  bộ môn Lữ hành

Bên cạnh công tác đào tạo, các giảng viên của bộ môn cũng luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, trau dồi kiến thức thực tế, nâng cao chất lượng đào tạo. Các hướng nghiên cứu mà bộ môn chủ yếu tập trung là:

-     Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch.

-     Nghiên cứu phát triển mô hình Du lịch mới.

-     Nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến phát triển du lịch.