NHÂN SỰ: BỘ MÔN LỮ HÀNH

 

Họ tên: Phạm Ngọc Dũng

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0909.493.078

Email: dungpn@hufi.edu.vn

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Duyên

Học vị: Thạc sĩ Lịch sử

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0382.138.618

Email: duyenntt@hufi.edu.vn

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Đoàn Liêng Diễm

Học vị: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0779173077

Email: diemdl@hufi.edu.vn

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Đặng Hữu Giang

Học vị: Tiến sĩ Tâm lý - Giáo dục

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0918.787.136

Email: danghuugiang@gmail.com

Địa chỉ: 932, QL1, Phường Khánh Hậu. TP. Tân An, Long An

Họ tên: Hồ Thị Diệu Hiền

Học vị: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0903.167.084

Email: hothidieuhien83@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Phùng Anh Kiên

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0909401885

Email: kienpa@hufi.edu.vn

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Đỗ Thu Nga

Học vị: Thạc sĩ Du lịch 

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.607.768

Email: dothungadl@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Đinh Thiện Phương

Học vị: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0902.864.054

Email: phuongdt@hufi.edu.vn

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Mai Hà Phương

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0918810969

Email: phuongdhvh07@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Ngô Đình Tâm

Học vị: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Chức vụ: P. Trưởng BM

Điện thoại: 0975.603.579

Email: tamspkt2002@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Nguyễn Đình Tình

Học vị: Thạc sĩ Địa lý học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983.001.778

Email: ndtinh27@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Xem thêm :