Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024; trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh/chị em sinh đôi/ ba và anh/chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

1. Danh sách trợ cấp khó khăn học kỳ II năm học 2023-2024: CLICK TẠI ĐÂY

2. Danh sách Anh chị em sinh đôi/ba học chung trường HK II năm học 2023-2024: CLICK TẠI ĐÂY

3. Danh sách Anh chị em ruột học chung trường HK II năm học 2023-2024: CLICK TẠI ĐÂY

Lưu ý: sinh viên đã có tên trong danh sách đợt 1 xem Tại đây

https://pctsvttgd.huit.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ket-qua-danh-sach-anh-chi-em-ruot-va-anh-chi-em-sinh-doi-hoc-chung-truong-duoc-giam-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024-dot-1

4. Danh sách học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2023-2024: CLICK TẠI ĐÂY

Sinh viên theo dõi và phản hồi thông tin từ ngày 21/05/2024 đến hết ngày 24/05/2024. Nếu có sai sót thông tin (MSSV, Họ tên, Lớp...) vui lòng phản hồi tại phòng CTSV&TTrGD.

Trên đây là danh sách (dự kiến),  đề nghị các cá nhân sinh viên có tên trong danh sách theo dõi thông tin và thực hiện theo các nội dung thông báo này./.